Ghid completare documente

 

Urmatoarele documente sunt eliberate de Serviciul Public de Asistenta Sociala
Adresa institutiei este: Strada Bucovinei nr. 3, iar numerele de telefon la care puteti obtine informatii suplimentare sunt: 0258-810325; 0258-811715

Acordarea alocatiei de stat pentru copii

Acte necesare

 • Certificat de nastere copil (original si copie)
 • Carte de identitate pentru ambii parinti (original si copie)
 • Hotarare de plasament/incredintare original si copie
 • Adeverinta cu numele titularului si numarul contului pentru virarea alocatiei (optional)
 • Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii
 • Cerere tip
 • Un dosar plic

Observatii
Pentru intocmirea dosarului de acordare a alocatiei de stat este obligatorie prezenta ambilor parinti.

Acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei

Acte necesare

 • Carti de identitate (original si copie xerox) pentru toti membrii familiei care au implinit 14 ani (inclusiv pentru concubini, indiferent daca sunt sau nu parintii copiilor)
 • Livret de familie (original si copie xerox) sau alte acte doveditoare privind componenta familiei, dupa caz
 • Acte doveditoare pentru veniturile nete lunare realizate de membrii familiei in luna anterioara depunerii cererii eliberate de angajator si/sau de alte autoritati competente (Casa de Pensii Alba, AJOFM Alba, Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale, Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Alba, pentru persoanele autorizate in activitati independente si pentru venituri nete din dobanzi, dividente, parti sociale) etc.
 • Adeverinta de elev
 • Certificat de handicap accentuat sau grav impreuna cu dovada ca minorul nu poate fi inscris in nicio forma de invatamant (DGASPC Alba)
 • Adeverinta de la Registrul Agricol, cu terenurile agricole, animale si pasari, daca e cazul
 • Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala
 • Un dosar cu sina

Observatii
Beneficiarii au obligatia sa prezinte din 6 in 6 luni o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia.

Acte necesare privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului

Acte necesare

 • Certificate de nastere pentru toti copiii (original si copie)
 • Carte de identitate pentru titular (original si copie)
 • Certificat de casatorie sau livret de familie (original si copie)
 • Adeverinta tip completata de angajator
 • Adeverinta cu numarul contului pentru virarea indemnizatiei (optional)
 • Adeverinta de la angajator cu data reinceperii activitatii (pentru stimulent)
 • Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului
 • Un dosar cu sina

Observatii
Actele necesare sunt aceleasi si in cazul „Stimulentului de insertie” (acordat in cazul reinceperii activitatii inainte de a implini copilul 1 an).
Pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent este obligatorie prezenta ambilor parinti.

Acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului cu handicap

Acte necesare

 • Act de identitate solicitant (original si copie)
 • Certificatul de nastere al copilului pentu care se solicita dreptul (copie si original)
 • Hotarare judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei
 • Hotarare judecatoreasca de incuviintarea adoptiei
 • Hotarare judecatoreasca sau, dupa caz, hotarare a comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului
 • Decizie a directorului general al directiei generale teritoriale de asistenta sociala si protectia copilului, sau hotarare judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta
 • Dovada eliberata de autoritatile competente din care sa rezulte ca persoana indreptatita nu beneficiaza de indemnizatia cuvenita persoanelor cu handicap grav
 • Certificatul de incadrare intr-un grad de handicap al copilului
 • Dovada eliberata de angajatori (decizie de suspendare sau cerere pentru concediu) sau, dupa caz, declaratie pe proprie raspundere a persoanei indreptatite din care sa rezulte ca aceasta se afla in concediu pentru ingrijirea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani
 • Dovada de la autoritatile competente care sa ateste ca solicitantul nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute la art.57 alin.(4) lit.a) sau de la administratia financiara adeverinta din care sa rezulte ca nu realizeaza nici un venit
 • Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile romane, precum si cu alte documente
 • Adeverinta de la banca cu numarul de cont
 • Cerere (se semneaza personal de fiecare dintre parinti)
 • Un dosar cu sina

Venit Minim Garantat

Acte necesare

 • Actele de identitate pentru toti membrii familiei (original si copie)
 • Certificat de casatorie
 • Certificat de deces (unde este cazul)
 • Sentinta de divort (unde este cazul)
 • Adeverinta de elev cu mentiunea daca primeste bursa sau nu, cuantumul alocatiei de stat sau al celei duble
 • Adeverinta de venituri(adeverinta de salar net, cupon de pensie, cupon ajutor de somaj), pentru luna anterioara depunerii dosarului
 • Adeverinta de la AJOFM Alba pentru persoanele fara loc de munca, care nu au in intretinere copil in varsta de pana la 7 ani, sau minor cu certificat de incadrare in gradul accentuat sau grav de handicap in varsta de pana la 18 ani
 • Cupon de alocatie de stat pentru copiii in varsta de pana la 7 ani
 • Hotarare de plasament/incredintare original si copie
 • Certificat si hotarare de incadrare intr-un grad de handicap
 • Adeverinta de la registrul agricol cu suprafata cultivata si culturile practicate
 • Certificat de la Directia de Taxe si Impozite pt. persoanele peste 18 ani
 • Adeverinta de la Administratia Finantelor Municipale Alba Iulia
 • Cerere si declaratie pe propria raspundere
 • Un dosar cu sina

Observatii
Dupa caz, se pot solicita si alte acte pentru completarea dosarului.

Acordare portii de hrana la Cantina de Ajutor Social

Acte necesare

 • Acte de identitate, original si copie (B.I, C.I, Carte provizorie), pentru toti membrii familiei
 • Certificat de casatorie
 • Certificat de deces (unde este cazul)
 • Sentinta de divort (unde este cazul)
 • Adeverinta de elev cu mentiunea daca primeste bursa sau nu
 • Adeverinta de venituri (adeverinta de salariu net, cupon pensie, cupon ajutor de somaj) pe luna anterioara depunerii dosarului
 • Cupon alocatie de stat pentru copii in varsta de pana la 7 ani
 • Hotarare de plasament/incredintare original si copie
 • Certificat si hotarare de incadrare intr-un grad de handicap
 • Adeverinta de la medicul de familie din care sa rezulte ca nu sufera de boli contagioase
 • Cerere si declaratie de venituri
 • Cerere pentru acordarea portiilor de hrana la Cantina de Ajutor Social
 • Un dosar cu sina

Observatii
Dupa caz se pot solicita si alte acte, care sa ajute la o evaluare cat mai precisa a dosarului.
Dreptul la serviciile cantinei de ajutor social se stabileste prin ancheta sociala care se efectueaza la domiciliul solicitantului.

Furnizare servicii sociale prin Centrul pentru adapostirea victimelor violentei in familie

Acte necesare

 • Copie dupa actul de identitate
 • Act de venit
 • Certificat medico-legal sau alte acte in functie de situatie

Observatii
In cadrul Centrului, se ofera servicii prin doua componente: Adapost temporar si Birou de consiliere.


Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor elibereaza urmatoarele documente, la sediul din Piata Iuliu Maniu nr. 14 (fostul sediu al Bancii Nationale). Informatii puteti obtine la numarul de telefon 0258-815565

Intocmirea curatelei pentru minori

Acte necesare

 • Certificat de nastere minor sub 14 ani
 • Certificat de nastere si act de identitate pentru minor peste 14 ani
 • Acte doveditoare a bunurilor care intra in succesiuni, vanzari, cumparari, donatii
 • Cerere de instituire a curatelei

Cererea se completeaza de catre ocrotitorul legal la minorul sub 14 ani sau de catre minorul peste 14 ani.

Pentru Curator:

 • Certificat de nastere
 • Certificat de casatorie (la femei)
 • Actul de identitate
 • Adeverinta de la medicul de familie cu mentiunea: „Apt din punct de vedere psihic si fizic pentru a fi numit curator”

Observatii
Toate acte se prezinta in orginal si copie.

Eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani

Acte necesare

 • Certificatul de nastere, original si copie
 • Actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal
 • Documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original si copie
 • Certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, in cazul in care parintii sunt divortati, original si copie
 • Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 lei)
 • Timbru fiscal sau chitanta reprezentand contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru (4 lei)
 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atat de minor, cat si de parinte/reprezentant legal

Observatii
La implinirea varstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

Certificate pierdute

Acte necesare

 • In caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civila, celui indreptatit i se elibereaza un nou certificat pe baza de cerere.
 • Cererea trebuie sa cuprinda: numele, prenumele, domiciliul, ce fel de certificat solicita si in mod amanuntit imprejurarile in care a fost pierdut, furat sau distrus certificatul.
 • Persoana care solicita certificatul este identificata pe baza buletinului de identitate.
 • Certificatul de nastere se elibereaza numai titularului actului (incepand de la varsta de 14 ani).
 • Pentru copiii minori (care nu au buletine de identitate), precum si pentru cei pusi sub interdictie, certificatul de nastere se elibereaza parintelui sau reprezentantului legal.
 • Certificatul de casatorie se elibereaza unuia dintre soti si pentru motive intemeiate ambilor soti.
 • Certificatul de deces se elibereaza persoanelor indreptatite si celor care justifica motivele pentru care solicita certificatul (justificarea se face prin documente care reprezinta efectuarea unor cheltuieli de inmormantare).

Cereri pentru eliberarea certificatelor de nastere, de casatorie, de deces in caz de furt/distrugere/pierdere puteti descarca de pe site-ul primariei, la sectiunea e-functionar sau le puteti obtine de la ghisee.